Wat te doen bij koorts?

De normale lichaamstemperatuur bedraagt tussen de 36,5°C en 37,5°C.
Voelt je kind zich goed dan hoef je je geen zorgen te maken over tijdelijke temperatuurschommelingen zelfs tot 38°C.
Pas boven de 38°C heeft je kind werkelijk koorts.

Welk koortswerend middel mag ik toedienen?
Bij een iets ouder kind dat nog in goede algemene toestand is, kun je gerust op eigen initiatief eerst een koortswerend middel geven.
-paracetamol (bv. Perdolan, Dafalgan, ...) mag om de 4 uur toegediend worden.
-ibuprofen (bv. Nurofen, Perdophen, Malafene, ...) mag slechts om de 6 à 8 uur toegediend worden (max. 3 keer/dag) en enkel bij kinderen ouder dan 3 maand.
Beide producten bestaan zowel in siroopvorm als in suppo en kunnen zonder voorschrift bij de apotheek verkregen worden. 
Wanneer raadpleeg je best een arts?
Hoe jonger het kind is, hoe voorzichtiger je best bent!
Bij elke zuigeling < 3 maand oud met koorts > 38°C wordt best onmiddellijk een arts geraadpleegd.
Een ouder kind dat een algemeen zieke indruk geeft met abnormale sufheid, herhaaldelijk braken, kortademigheid, huiduitslag, "rilkoorts" > 40°C... wordt eveneens best zo snel mogelijk door een arts gezien.
Of indien de koorts langer dan 3 dagen duurt.


Zijn er nog extra vaccins die kunnen gegeven worden, aanvullend op het basisvaccinatieschema van 'Kind en Gezin'?

Vaccinatie tegen meningococcen B:

Meningococcen zijn oorzaak van een weliswaar zeldzame doch ernstige vorm van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging die in de loop van enkele uren kan evolueren naar een levensbedreigende situatie.

Vooral kinderen tussen 0 en 5 jaar en adolescenten tussen 15 en 19 jaar behoren tot de risicopopulatie.

Er bestaan verschillende types meningococcen. Het vaccin tegen meningococcen type C is inbegrepen in het basisvaccinatieschema en wordt toegediend op de leeftijd van 15 maanden (bij prematuren op de leeftijd van 13 maanden). Er bestaat momenteel ook een vaccin tegen meningococcen type B, dat nog niet in het vaccinatieschema van 'Kind en Gezin' zit en via de kinderarts of huisarts kan toegediend worden.

Het vaccin tegen meningococcen B kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 2 maand. Het vaccin wordt voorlopig niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt ongeveer 87 euro.

Bij start op de leeftijd van 2 maand zijn 3 dosissen nodig, bij start op de leeftijd van 2 jaar zijn 2 dosissen nodig.

Vaccinatie tegen varicella (windpokken):

Windpokken is een frequent voorkomende kinderziekte die zeer besmettelijk is en wordt gekenmerkt voor met vocht gevulde blaasjes. Kinderen genezen meestal na ongeveer 1 week. Nadien ben je levenslang tegen windpokken beschermd. Het virus blijft echter wel sluimerend aanwezig in het lichaam. Wordt het virus toch terug actief, kan dit zona (gordelroos) veroorzaken.

Meestal verlopen windpokken zonder verwikkelingen. Soms doen zich complicaties voor zoals longontsteking, bacteriële bijbesmetting of zeer uitzonderlijk ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis).

Het vaccin biedt bescherming tegen de ziekte en kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 12 maanden

De prijs per dosis bedraagt ongeveer 50 euro. Er zijn 2 dosissen nodig met een interval van minstens 1 maand.